READY MADE s.r.o. už od 399,- EUR

V rámci služby predaja READY MADE spoločností bez platcovstva DPH Vám ponúkame na predaj firmy, ktoré boli založené výlučne za účelom ich následného predaja klientom. Všetky naše spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju. Túto službu poskytujeme klientom, ktorí potrebujú vlastniť spoločnosť s prideleným DIČ, už so splateným základným imaním a bez časových strát.

Nami predávané READY MADE s.r.o. (bez DPH):

  • sú zapísané v obchodnom registri – majú pridelené IČO
  • sú registrované pre daň z príjmu – majú pridelené DIČ
  • sú založené výhradne za účelom ich ďalšieho predaja
  • nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky (to garantujeme v zmluve o prevode obchodného podielu)
  • majú splatené základné imanie 5.000 EUR v celom rozsahu
  • cena za READY MADE s.r.o. neobsahuje žiadne skryté poplatky

V ponuke taktiež spoločnosti s DPH !!!  (na požiadanie)

V cene za predaj READY MADE s.r.o. je zahrnuté vypracovanie všetkých dokumentov k zmenám potrebných na zápis do Obchodného registra (zmena názvu, zmena sídla, zmena spoločníka a konateľa, prípadne doplnenie voľných predmetov podnikania). V cene je zahrnutý aj súdny poplatok za uskutočnenie požadovaných zmien.

Kontaktný Formulár

Dodatočné náklady klienta:

  • Úradné overenie podpisov na vypracovaných dokumentoch
    ( matrika 2,00 EUR alebo notár cca 2,90 EUR za podpis )
  • Zvýhodnený správny poplatok v sume 7,5 EUR za pridanie každej jednej viazanej alebo remeselnej živnosti

V prípade, že sa rozhodnete pre kúpu niektorej z našich spoločností, kontaktujte nás cez formulár„Rýchly kontakt“ nachádzajúci sa vyššie, kde napíšte IČO prípadne názov spoločnosti o ktorú máte záujem alebo nás kontaktujte priamo telefonicky.

IČO NÁZOV ZÁPIS IČ DPH CENA STAV
53802713 BRETA, s. r. o. 25.05.2021 nie 399,- voľná
53799496 ABAKA, s. r. o. 20.05.2021 nie 399,- voľná
53798830 AKRUM, s. r. o. 20.05.2021 nie 399,- voľná
53798929 BAGY, s. r. o. 19.05.2021 nie 399,- voľná
53427548 GRANDY, s. r. o. 13.11.2020 nie 499,- voľná