Naša spoločnosť sa Vám postará o kompletné vedenie účtovníctva formou outsourcingu v súlade s platnými legislatívnymi predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Zameriavame sa na spracovanie účtovných dokladov a vedenie účtovníctva pre SZČO a spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Jednou z legislatívnych povinnosti podnikateľských subjektov je viesť účtovníctvo. Preto je potrebné zabezpečiť si spoluprácu s kvalifikovaným účtovníkom, alebo s účtovníckou firmou a vyhnúť sa problémom so zákonom.

 

Naša spoločnosť Vám ponúka kompletné služby v tejto oblasti, po podrobnej analýze Vám navrhneme vhodný spôsob vedenia účtovníctva, nastavenie systému sledovania nákladov a výnosov a možnosti daňovej a odvodovej optimalizácie.

Zárukou kvality je dlhoročná skúsenosť konateľa spoločnosti.

 

Svoje služby poskytujeme pre klientov v Spišskej Novej Vsi a širšom okolí (PP,LE). Nebránime sa ani spolupráci v iných regiónoch. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu !

 

Naše služby :

 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva od evidencie, cez spracovanie podkladov až po podávanie daňových priznaní pre FO a PO
 • spracovanie účtovnej agendy pre neziskové organizácie – občianske združenia
 • mesačné spracovávanie účtovných dokladov, mesačné reporty podľa potrieb klienta
 • vedenie skladovej evidencie
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky v plnom rozsahu
 • vedenie a spracovanie kompletnej mzdovej a personálnej agendy vrátane elektronickej komunikácie s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami
 • zastupovanie klientov pri kontrolách účtovnej agendy a v príslušných inštitúciách(SP,ZP)
 • vykonávanie prác priamo vo Vašej firme, alebo práca dodávateľským spôsobom
 • posielanie pošty, faktúr a výkazov elektronickou poštou
 • zabezpečenie rekonštrukcie účtovníctva nezmluvných podnikateľských subjektov
 • účtovné poradenstvo
 • štatistické výkazy
 • príprava podkladov na spracovanie podnikateľských úverov, kontokorentných účtov spoločností alebo SZČO
 • na požiadanie vyhotovenie archivácie účtovnej jednotky
 • na požiadanie vypracovanie smerníc
 • vypracovanie rôznych právnych zmlúv a podaní
 • používame účtovný software POHODA
 • daňové priznanie k DPH
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, typ A, B
 • daňové priznanie k miestnym daniam, daň z nehnuteľností
 • daňové priznanie k spotrebným daniam
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

 

Cena za vykonanú službu sa stanoví na základe platného cenníka, resp. dohody, alebo paušálnej odmeny za vykonanú službu